2 Jul 2007 pusakat   » (Journeyer)

Siguro ay nahuhuli na ako sa balita tungkol sa pagsasalin ng mga malayang programa sa Tagalog at Filipino. Sisikapin kong matapatan muli ang mga iba't ibang mga pagsulong sa gawaing pagsalin matapos na matagumpay akong makapaglipat sa bago kong opisina.

Naninibago ako sa aking gagampanan dahil napakatagal kong nanilbihan bilang sysadmin ng UPM, at naiiba ang aking trabaho ngayon sa dati kong nakasanayan na. Gayunpaman, malaki ang tiwala ko na magiging mahusay at mahalaga ang maibibigay kong tulong sa larangan ng malayang software dito sa ating bansa sa hinaharap.

Sa mga kaibigang tumatangkilik ng software na malaya at bukás ang pinagmulan, patuloy natin itong itaguyod at palakasin sa pamamagitan ng pamamahagi, pag-gamit, pagsulong at pagpapaunlad ng mga ito.

Latest blog entries     Older blog entries

New Advogato Features

New HTML Parser: The long-awaited libxml2 based HTML parser code is live. It needs further work but already handles most markup better than the original parser.

Keep up with the latest Advogato features by reading the Advogato status blog.

If you're a C programmer with some spare time, take a look at the mod_virgule project page and help us with one of the tasks on the ToDo list!