5 Sep 2006 pusakat   » (Journeyer)

Photo-finish nanaman ako bago makalipad patungong Singapore. Kahapon ko lamang nai-file ang passport renewal ko sa DFA courtesy lane. Sa Miyerkules ng hapon ko makukuha ang pasaporte ko at saka lamang ako makakapag-book ng flight ko.

Sabi sa akin ni Eloy Marcelo ng IOSN ASEAN+3 node, na grant ang ibibigay para sa pagpunta ko sa Asia OSS Master Trainers Workshop na gaganapin sa Singapore.

Sana ay matuloy ako, pero kung hindi...

... ay may ibang pagkakataon.

Latest blog entries     Older blog entries

New Advogato Features

New HTML Parser: The long-awaited libxml2 based HTML parser code is live. It needs further work but already handles most markup better than the original parser.

Keep up with the latest Advogato features by reading the Advogato status blog.

If you're a C programmer with some spare time, take a look at the mod_virgule project page and help us with one of the tasks on the ToDo list!