13 Aug 2006 pusakat   » (Journeyer)

Natapos ko ang pagsulong ng update ng shadow. Ipinadala ko ito kaagad kay Tomasz, bagamat medyo huli na dahil nakapag-release na siya ng bagong bersiyon ng shadow.

May mga programa katulad nito na ginagamit ng lahat ng pamudmod ng Linux at kung hindi ako nagkakamali, may mga ibang F/OSS na OS na gumagamit din nito. Sinisikap kong maisalin ang mga ito dahil mas-malawak ang sakop ng makikinabang sa ginagawa ko.

Medyo low-level ang ibang mga programa, pero sila ang lamang-loob ng sistema. Gamit ang mga ito ng halos lahat, kahit hindi nila alam. Kaya't kabilang ang mga ito kadalasan sa system software.

Halimbawa na lamang nito ang programang "passwd", na siyang bahagi ng shadow. Lahat ng gumagamit ng sistema ay minsan sa kanilang buhay ay magpapalit ng kanilang kontrasenyas, o sa paglikha pa lamang ng kanilang account ay gagamitin ng tagapamahala ang mga kabilang na mga programa sa shadow upang maluklok ang account na maayos.

Mayroon bang pamudmod ng Linux na hindi gumagamit ng shadow?

Latest blog entries     Older blog entries

New Advogato Features

New HTML Parser: The long-awaited libxml2 based HTML parser code is live. It needs further work but already handles most markup better than the original parser.

Keep up with the latest Advogato features by reading the Advogato status blog.

If you're a C programmer with some spare time, take a look at the mod_virgule project page and help us with one of the tasks on the ToDo list!