Older blog entries for pusakat (starting at number 22)

11 Aug 2006 (updated 11 Aug 2006 at 02:14 UTC) »


Sa gawaing pagsasalin, napakahalaga ng DIKSIYONARYO. Kahit isa lamang na diksiyonaryo ang gamit niyo, nakakatulong ito. Mas-mabuti kung higit pa dito ang bilang ng inyong magagamit.

Inirerekomenda ko na gamitin ang UP Diksiyonaryong Filipino dahil ito ay hindi limitado sa Tagalog lamang. Dahil ang layuning malawakan ay maisalin ang F/OSS sa wikang Filipino, isa itong malaking hakbang patungo dito.

Sa pagsusuri ng mga salitang ginagamit sa naisalin na, ang diksiyonaryo ay nakakatulong na mahimay ang mga salitang hindi wasto ang paggamit, mga salitang gawa-gawa lamang, mga salitang may mas-mahusay na gamitin, at iba pang gabay sa pagsalin.

Sa pag-gamit niyo ng mga software na may salin na sa Tagalog, kung may mapuna kayo na mali o maitutugmang pagsalin, magpadala lamang ng inyong mga komento sa pamamagitan ng email sa debian-tl@banwa.upm.edu.ph.

Kamakailan lang ay nasubukan kong ipatakbo ang Ubuntu Dapper installer sa qemu. Dahil may opsiyon ito na magluklok na gamit ang wikang Tagalog, tiningnan ko kung maayos ang pagkakasalin. Hindi na kagulat-gulat na gumamit ng software na may Tagalog o Filipino na mga mensahe. Ngunit mas lalo na itong mapapahusay kung sisikapin na isulong ang pagsasalin, suriin ang mga naisalin na, magbigay puri o puna tungkol sa mga pagsasalin.

Magsusulat muli ako tungkol dito sa ibang pagkakataon.

Pinag-iisipan ko kung mag-uupgrade na ako mula Breezy patungong Dapper sa iBook G4 na gamit ko ngayon. Ngunit may ilang mga balakid sa pagsulong nito.

Unang-una, walang mabigat na dahilan para mag-upgrade. Maayos naman ang takbo ng Breezy sa iBook ko, at wala naman akong kakulangan na nakikita dito. Siguro kung may mapansin akong panibagong software na talagang kailangan ko na mayroon sa Dapper na wala sa Breezy ay may timbang ito sa pag-upgrade.

Bukod dito, matagal masyado para sa akin na mag-upgrade mula dito sa bahay dahil naka-dialup lang ako. Bihira na nga akong madayo sa opisina kung saan may 4Mbps link akong magagamit, at sa mga pagkakataong iyon, wala akong panahon na mag-upgrade. Nauubos ang oras ko sa trabaho, meeting at walang panahon akong naiuukol sa pag-upgrade.

Mayroon ba kayong naisip na katwiran para mag-upgrade na ako?

Natapos ko ang pagsalin ng tasksel sa Debian, at siguro ay susulong muli ang ranggo ng TL sa http://d-i.alioth.debian.org/l10n-stats/translation-status.html.

Kumpleto na ang salin sa unang antas, at siguro, sa pagbasa ninyo nito, ay kumpleto na rin ang salin sa pangalawang antas.

Tiningnan ko ang pangatlong antas at HAY!!! may dalawang pakete sa antas na ito na hindi pa naisasalin!

Hmmm... teka... naumpisahan ko na ang pagsalin ng xserver-xorg ngunit nahinto ito sa 5 lamang na naisalin at 156 na hindi pa naisalin na mga mensahe.

Nagpadala ako ng update ng salin ko ng menu-sections at tinanggap ito bilang Bug#382337.

May isang malabong salin sa d-i at nag-update ako nito. Kumpleto na muli ang d-i tl.

26 Jul 2006 (updated 3 Aug 2006 at 06:08 UTC) »


Binabalikan ko ang pagsalin ng dpkg. Sa ngayon ay may 673 na naisalin na, 116 na malabo ang pagkasalin, at 127 na hindi pa naisalin na mga mensahe.

Maliban sa may ibang malaking gawain ako ngayon, balak kong matapos ang pagsalin nito ngayong araw. Kung may oras mamaya ay gagawin ko din ang pagsusuri nito at ng d-i.

Mabusisi talaga ang pagsasalin, ngunit ang kinalalabasan nito ay unti-unting pagsulong ng pagsalin sa kabuuan ng Malayang Software.

Titignan kong muli ang launchpad at baka mailipat ko ang mga bagong salin na mga bahagi ng gnome.

<u>update:</u> hindi ako nagkaroon ng sapat na panahon para sa pagsalin. kailangan ma-update ang mga salin na gumamit ng salitang "opsyon" dahil wala nito. dapat gamitin ang "opsiyon".

Nakapagsalin ako ng 15 malabong salin sa d-i at walang naiwan na hindi pa naisalin. Sa kabuuan, may 1505 na mensahe sa d-i na naisalin sa Tagalog/Filipino.

Inaayos ko ang salin ng shadow, pero kailangan kong mabasa uli ang natapos na para maalala ko ang ginamit kong mga salita para sa ilang mga bagay.

Nag-update ako ng ~50 na salin sa debian-installer. Naghahanda akong basahin ang mga salin sa launchpad upang mailipat sa CVS ng gnome upstream at sabay nito ay balak kong magsulat ng mga kasangkapan upang mapadali ang gawaing ito.

Matagal na akong hindi nakapagsulat tungkol sa mga ginagawa ko na may kinalaman sa Debian/Ubuntu GNU/Linux.

Kasalukuyan kong pinag-iisipan kung isusulong ko ang Ubuntu Breezy Badger patungo sa Ubuntu Dapper Drake sa ginagamit kong iBook G4 na ito. Dahil sa kakulangan sa panahon na makipagsabayan sa mga mga pagbabagong nagaganap sa mundo ng Ubuntu ay nagdadalawang-isip ako na mag-upgrade. Sa halip, pinag-iisipan ko pa nga kung papalitan ko ng Debian etch ang nakaluklok na sa iBook na ito.

Sanay na din kasi ako na Ubuntu ang gamit ko sa iBook, at bihirang-bihira kong magamit ang sariling OS nito. Maganda naman ang Mac OS X, kung ako ang tatanungin. Subalit, mas-maganda ang karanasan ko na maging ano pa man ang ginagamit kong makina ay pareho ang OS na gamit ko.

Sa aking opisina, iilan lang ang makinang nagagamit ko na hindi Debian GNU/Linux ang nakaluklok na OS. Wala akong ginagamit na makina na may OS na galing sa Microsoft maliban lamang sa malimit na pag-print sa labas, na maaari ko rin naman sanang gawin mula sa makina ko pero wala ako sa opisina.

Ang kaisa-isang gawain sa bahay na nangangailangan na gumamit ang anak ko ng OS mula sa Microsoft ay upang makapaglaro. Ang ibang mga gawain namin ay nagagawa na lahat sa GNU/Linux.

Keeping up to date with the changes in d-i is a daily thing. I just dusted off some new strings in the level 1 master file for Tagalog and am working on several packages in the other levels.

I updated the translation for isocodes iso_3166 table and submitted it the other day to Tobias.

There are other packages that need attention, with only a few strings.

I'm hoping though that there will be volunteers for the other major packages that need work.

I updated the Tagalog message catalog translation file for shadow the other day. Sent the update to Tomasz, the shadow package maintainer. Since he is the official maintainer for shadow (upstream for all), all distributions that use shadow (what distro doesn't?) will have Tagalog translations for all components of shadow.

Getting back in the saddle after being bucked off it isn't exactly easy. For starters, one has to overcome the sense of defeat that comes with the experience. Furthermore, it can be a PITA to regroup one's resources to get past the failure, and focus on working out a solution to the problem.

It's the third month of the year, and I have little to show in terms of work done on TL, or organizing the efforts that are underway in translation. It would be nice if someone on the translation team would draft something like a style guide, even just for comments or as a basis for a final style guide for the project.

Of course, there's also the fact that translation work doesn't just happen in one project or system. There are several fronts which direly need translation work for Tagalog, and only a few people are really serious about doing this over a broad range of projects.

In the course of researching for other tasks, I've discovered a wealth of documentation that would be helpful to the wannabe translator. But I'll save that for when I have it organized and have more time to enumerate them and discuss the options.

13 older entries...

New Advogato Features

New HTML Parser: The long-awaited libxml2 based HTML parser code is live. It needs further work but already handles most markup better than the original parser.

Keep up with the latest Advogato features by reading the Advogato status blog.

If you're a C programmer with some spare time, take a look at the mod_virgule project page and help us with one of the tasks on the ToDo list!